Close
KR. LABORATORIES
WEB-СТУДІЯ
IT ПОСЛУГ

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Ця Політика складена відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних digital-студії «KR. Laboratories» (далі – Оператор). 

1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою при здійсненні своєї діяльності дотримання прав і свобод людини, громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю. 

2. Ця Політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів електронного ресурсу, доступного по доменному імені kr-labs.com.ua (далі по тексту – Сайт).

2. Основні поняття і терміни

1. Політика – це порядок здійснення Оператором обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання даних, взаємодія Оператора з третіми особами, заходи захисту, безпеки та доступу до персональних даних.

2. Оператор – це правовласник, фізична або юридична особа, якій належить веб-сайт kr-labs.com.ua.

3. Адміністрація – це фізична особа або група осіб, які керують Сайтом і обслуговують його з допомогою засобів автоматизації.

4. Веб-сайт – це електронний ресурс, сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ (електронно-обчислювальних машин) і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://krashlab.ua та всіх її субдоменів;

5. Користувач – будь-яка особа, яка перейшла за URL-адресою Сайту https://kr-labs.com.ua, а також отримала доступ до усіх його електронних сервісів, субдоменів та піддоменів.

6. Електронний сервіс – це усі види послуг і сервісу, які надаються за допомогою електронних засобів.

7. Субдомен – це домен, який є частиною домену вищого рівня.

8. Домен – унікальний буквено-цифровий набір символів, що визначає Сайт в пошукових системах і для відвідувачів.

9. Автоматизована обробка персональних даних – це обробка персональних даних з допомогою засобів обчислювальної техніки.

10. Блокування персональних даних – це тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

11. Інформаційна система персональних даних – це сукупність персональних даних, які містяться у базі даних та інформаційних технологій, технічних засобів, які забезпечують їх обробку.

12. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити приналежність персональних даних до конкретного суб’єкта персональних даних.

13. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

14. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до Користувача Сайту і всіх його субдоменів, електронних сервісів.

15. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

16. Розповсюдження персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекоммунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

17. Трансгранична передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави, органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або юридичній особі.

18. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Збір та використання персональних даних

Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача:

1. Дані, що добровільно надаються в процесі заповнення реєстраційних форм, а також користуванні Сайтом, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

2. Файли Cookie.

3. IP-адреси.

4. Параметри і версію веб-браузера (User agent).

5. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних за допомогою сервісів інтернет-статистики (LiveInternet, Google Analytics та інших).

6. Оператор не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

7. Оператор збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

Перераховані вище дані об’єднані загальним поняттям – Персональні дані.

4. Цілі і мета обробки персональних даних

1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; звіти, акти про виконання чи припинення робіт, цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалів, що містяться на Сайті;

2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції, останні новини та події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти support@kr-labs.com.ua з позначкою «Відмова від повідомлення про нові продукти та послуги і спеціальні пропозиції».

3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для поліпшення якості сайту та його змісту, а також захисту сайту від несанкціонованих дій чи порушень.

5. Використання файлів Cookie

Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт.

Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп’ютері, поки користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).

Правила використання файлів Cookie:

– при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються;
– у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;
– відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Оператор дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, для цього Оператору необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе поліпшити досвід взаємодії Користувача з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію його електронних сервісів.

Відповідно до класифікації Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Компанія використовуємо такі категорії файлів cookie:

Строго необхідні файли cookie – потрібні для пересування користувачем по веб-сторінці і при використанні певних сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також, здійснюють запам’ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.

Експлуатаційні файли cookie – агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння які саме розділи і сервіси Сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія і т.д.

Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

Функціональні файли cookie – використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: ім’я користувача, фото в профілі, інформація по залишених коментарях, мовна версія Сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або обрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування Сайту.

Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами.

Щоб зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу, зазначені файли cookie запам’ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.

Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

Цільові файли cookie – використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування Сайту.

Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики:

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті, Компанія користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc. та інші.

Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Сайті.

Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

Умови використання Google Analytics – http://www.google.com/analytics/terms/ru.html

Управління файлами cookie:

Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для того, щоб їх відключити скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.

Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement
Mozilla Firefox – https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookies
Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru
Opera – http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/cookies.html
Safari for macOS – https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Важливо:

– конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися;
– варто нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie;
– відключення файлів cookie може привести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту, користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.

Інформація про користувачів отримана за допомогою файлів cookie не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

Щоб звернутися до Компанії з приводу використання файлів cookie, відправте повідомлення по електронній пошті на: support@kr-labs.com.ua

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.

3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора support@kr-labs.com.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».

4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора support@kr-labs.com.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Заключні положення

1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з необхідних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти support@kr-labs.com.ua.

2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://kr-labs.com.ua/policy-privacy/

Замовити дзвінок

Вкажіть, будь ласка, контактний номер телефону. Наш менеджер зателефонує протягом однієї хвилини!

Отримати комерційну пропозицію
Оформити заявку
Замовити консультацію

Заповніть, будь ласка, форму й наш спеціаліст зв’яжеться з Вами та надасть безкоштовну консультацію!