Close
KR. LABORATORIES
WEB-СТУДІЯ
IT ПОСЛУГ

Угода користувача

1. Загальні положення

Ця Угода укладається між kr-labs.com.ua (далі – Адміністрація) – Оператором, що надає доступ до електронного ресурсу https://kr-labs.com.ua (далі – Сайт), і особою котра, відвідує сторінки сайту або використовує хоча б один із його електронних сервісів (далі – Користувач). Угода користувача регулює порядок та формує правила використання Сайту, наданих Користувачам Адміністрацією.

2. Основні поняття і терміни

1. Угода – це угода з користувачем, щодо дотримання правил користування веб-сайтом.

2. Оператор – це правовласник, фізична або юридична особа, якій належить веб-сайт kr-labs.com.ua.

3. Адміністрація – це фізична особа або група осіб, які керують веб-сайтом і обслуговують його з допомогою засобів автоматизації.

4. Веб-сайт – це електронний ресурс, сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ (електронно-обчислювальних машин) і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://krashlab.ua та всіх її субдоменів;

5. Користувач – будь-яка особа, яка перейшла за URL-адресою Сайту https://kr-labs.com.ua, а також отримала доступ до усіх його електронних сервісів, субдоменів та піддоменів.

6. Електронний сервіс – це усі види послуг і сервісу, які надаються за допомогою електронних засобів.

7. Субдомен – це домен, який є частиною домену вищого рівня.

8. Домен – унікальний буквено-цифровий набір символів, що визначає Сайт в пошукових системах і для відвідувачів. 

3. Права і обов’язки користувача

1. Користувач зобов’язується не вчиняти дій, котрі можуть розглядатися як порушення чинного законодавства України або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і (або) суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять, або можуть призвести до порушення роботи Сайту і електронних сервісів сайту.

2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласника не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту, необхідне укладання офіційного договору або звернення на електронну адресу: support@kr-labs.com.ua

3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи захищені авторським правом тексти, посилання на kr-labs.com.ua обов’язкове.

4. Адміністрація не несе відповідальності за відвідування і використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

5. Приймаючи цю Угоду, Користувач погоджується з тим, що Адміністрація не несе відповідальності й не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем, у зв’язку з будь-якими можливими або дійсними втратами чи збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, товарами або послугами, доступними на сайті або отриманими через зовнішні сайти, або ресурси, або інші контакти Користувача, у які він вступив, використовуючи розміщену на сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

6. Користувач цією Угодою підтверджує свою згоду на отримання інформаційних, а також рекламних матеріалів, push-повідомлень від Адміністрації способами, що не забороняються чинним законодавством України та міжнародним законодавством. А також за допомогою електронної пошти, номером телефону або будь-яким іншим доступним способом зв’язку.

7. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

8. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.

9. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх. В іншому випадку не має права користуватися Сайтом.

4. Права і обов’язки Адміністрації

1. Адміністрація бере на себе зобов’язання відкрити Користувачеві доступ до Сайту та усіх його електронних сервісів, в порядку і на умовах, які передбачені у даній Угоді.

2. Адміністрація має право застосовувати будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та міжнародному законодавству й застосовуються до цієї Угоди, з метою не допустити несанкціонований доступ до Сайту, а також усіх його електронних сервісів, його контенту і перешкоджати будь-яким іншим діям, які порушують права і інтереси правовласника та користувачів.

3. Адміністрація не несе відповідальність за технічні неполадки будь-якого характеру, а також відповідальність за затримку обробки або передачі даних. Адміністрація також не надає гарантію безпомилкової та безперебійної роботи Сайту та усіх його електронних сервісів і за замовчуванням не несе відповідальності за будь-які збитки, які нанесені Користувачеві технічними збоями.

5. Підсумкові положення

1.Угода набуває чинності з моменту її публікації на Сайті у вільному доступі за URL-адресою: https://kr-labs.com.ua/terms/

2. Дія Угоди укладається на невизначений термін, а також поширюється на користувачів з моменту і протягом використання Сайту, а також усіх його електронних сервісів, субдоменів та піддоменів.

3. Усі суперечки, а також можливі вимоги і претензії відповідно до зазначеної Угоди, повинні вирішуватися шляхом ведення переговорів у вигляді офіційного звернення на електронну пошту: support@kr-labs.com.ua. У тому ж випадку, якщо згоди не буде досягнуто шляхом ведення переговорів, спір підлягає розгляду в судовому порядку.

4. Заголовки в цій Угоді наведені для зручності і не впливають на тлумачення змісту статей Угоди.

5. Усі терміни, які використані в цій Угоді з великої літери, несуть смислове значення, яке наведене для них в цій Угоді і їх значення поширюється на всі словоформи як в однині, так і множині.

6. У разі подання скарги з боку Користувача відносно порушень авторських прав, правовласником яких він є, Користувач зобов’язаний надати документи, які зможуть підтвердити підстави для скарги і контактні дані для зв’язку.

7. Адміністрація має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати текст цієї Угоди.

Замовити дзвінок

Вкажіть, будь ласка, контактний номер телефону. Наш менеджер зателефонує протягом однієї хвилини!

Отримати комерційну пропозицію
Оформити заявку
Замовити консультацію

Заповніть, будь ласка, форму й наш спеціаліст зв’яжеться з Вами та надасть безкоштовну консультацію!