Close
KR. LABORATORIES
Digital-лабораторія IT технологій
 UK EN

Угода користувача

1. Загальні положення

Ця Угода укладається між kr-labs.com.ua (далі – Адміністрація) – Оператором, що надає доступ до електронного ресурсу https://kr-labs.com.ua (далі – Сайт), і особою котра, відвідує сторінки сайту або використовує хоча б один із його електронних сервісів (далі – Користувач). Угода користувача регулює порядок та формує правила використання Сайту, наданих Користувачам Адміністрацією.

2. Основні поняття і терміни

1. Угода – це угода з користувачем, щодо дотримання правил користування веб-сайтом.

2. Оператор – це правовласник, фізична або юридична особа, якій належить веб-сайт kr-labs.com.ua.

3. Адміністрація – це фізична особа або група осіб, які керують веб-сайтом і обслуговують його з допомогою засобів автоматизації.

4. Веб-сайт – це електронний ресурс, сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ (електронно-обчислювальних машин) і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://krashlab.ua та всіх її субдоменів;

5. Користувач – будь-яка особа, яка перейшла за URL-адресою Сайту https://kr-labs.com.ua, а також отримала доступ до усіх його електронних сервісів, субдоменів та піддоменів.

6. Електронний сервіс – це усі види послуг і сервісу, які надаються за допомогою електронних засобів.

7. Субдомен – це домен, який є частиною домену вищого рівня.

8. Домен – унікальний буквено-цифровий набір символів, що визначає Сайт в пошукових системах і для відвідувачів. 

3. Права і обов’язки користувача

1. Користувач зобов’язується не вчиняти дій, котрі можуть розглядатися як порушення чинного законодавства України або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і (або) суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять, або можуть призвести до порушення роботи Сайту і електронних сервісів сайту.

2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласника не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту, необхідне укладання офіційного договору або звернення на електронну адресу: support@kr-labs.com.ua

3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи захищені авторським правом тексти, посилання на kr-labs.com.ua обов’язкове.

4. Адміністрація не несе відповідальності за відвідування і використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

5. Приймаючи цю Угоду, Користувач погоджується з тим, що Адміністрація не несе відповідальності й не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем, у зв’язку з будь-якими можливими або дійсними втратами чи збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, товарами або послугами, доступними на сайті або отриманими через зовнішні сайти, або ресурси, або інші контакти Користувача, у які він вступив, використовуючи розміщену на сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

6. Користувач цією Угодою підтверджує свою згоду на отримання інформаційних, а також рекламних матеріалів, push-повідомлень від Адміністрації способами, що не забороняються чинним законодавством України та міжнародним законодавством. А також за допомогою електронної пошти, номером телефону або будь-яким іншим доступним способом зв’язку.

7. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

8. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.

9. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх. В іншому випадку не має права користуватися Сайтом.

4. Права і обов’язки Адміністрації

1. Адміністрація бере на себе зобов’язання відкрити Користувачеві доступ до Сайту та усіх його електронних сервісів, в порядку і на умовах, які передбачені у даній Угоді.

2. Адміністрація має право застосовувати будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та міжнародному законодавству й застосовуються до цієї Угоди, з метою не допустити несанкціонований доступ до Сайту, а також усіх його електронних сервісів, його контенту і перешкоджати будь-яким іншим діям, які порушують права і інтереси правовласника та користувачів.

3. Адміністрація не несе відповідальність за технічні неполадки будь-якого характеру, а також відповідальність за затримку обробки або передачі даних. Адміністрація також не надає гарантію безпомилкової та безперебійної роботи Сайту та усіх його електронних сервісів і за замовчуванням не несе відповідальності за будь-які збитки, які нанесені Користувачеві технічними збоями.

5. Підсумкові положення

1.Угода набуває чинності з моменту її публікації на Сайті у вільному доступі за URL-адресою: https://kr-labs.com.ua/terms/

2. Дія Угоди укладається на невизначений термін, а також поширюється на користувачів з моменту і протягом використання Сайту, а також усіх його електронних сервісів, субдоменів та піддоменів.

3. Усі суперечки, а також можливі вимоги і претензії відповідно до зазначеної Угоди, повинні вирішуватися шляхом ведення переговорів у вигляді офіційного звернення на електронну пошту: support@kr-labs.com.ua. У тому ж випадку, якщо згоди не буде досягнуто шляхом ведення переговорів, спір підлягає розгляду в судовому порядку.

4. Заголовки в цій Угоді наведені для зручності і не впливають на тлумачення змісту статей Угоди.

5. Усі терміни, які використані в цій Угоді з великої літери, несуть смислове значення, яке наведене для них в цій Угоді і їх значення поширюється на всі словоформи як в однині, так і множині.

6. У разі подання скарги з боку Користувача відносно порушень авторських прав, правовласником яких він є, Користувач зобов’язаний надати документи, які зможуть підтвердити підстави для скарги і контактні дані для зв’язку.

7. Адміністрація має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати текст цієї Угоди.

Отримати комерційну пропозицію
Оформити заявку
Замовити консультацію

Заповніть, будь ласка, форму й наш спеціаліст зв’яжеться з Вами та надасть безкоштовну консультацію!

Замовити дзвінок

Вкажіть, будь ласка, контактний номер телефону. Наш менеджер миттєво зв’яжеться з Вами!